Concerts

Back From Oblivion – songs from the Georgian Liturgy

Pieśni ocalone. Koncert polifonicznych pieśni gruzińskich