Wyprawy

Wyjazd do Lwowa w celu praktycznej pracy nad irmosami z Natalią Polovynką