Warsztaty

Wspólne warsztaty Teatru ZAR i Teatru Farma v Jeskyni na Słowacji

Żilin 2004, fot. Marek Żerański