Inne

Wieczór wspomnień o Islamie Pilpanim

Islam Pilipani, fot. Magdalena Mądra