Warsztaty

Warsztat Teatru ZAR

Próba śpiewu Teatru ZAR, na zdjęciu Jean F. Favreau i Jarosław Fret