Inne

Udział Teatru ZAR w X Międzynarodowych Spotkaniach Młodego Teatru OKNO

Ditte Berkeley i Kamila Klamut podczas demonstracji pracy Teatru ZAR, fot. Karolina Machowicz