Inne

Sesja pracy prowadzona przez członków Teatru ZAR jako część „Atelier. Techniki źródłowe – źródła technik”

Jarosław Fret i Tomasz Bojarski podczas warsztatów Teatru ZAR, fot. Karolina Machowicz