Inne

Sesja pracy członków Teatru ZAR w ramach „Wymiany Prac”

Jarosław Fret i Tomasz Bojarski podczas warsztatów Teatru ZAR, fot. Karolina Machowicz