Inne

Prezentacje przedstawień Teatru ZAR w Stanach Zjednoczonych

Instalacja prezentowana w Museum of Contemporary Art Chicago, składająca się z elementów scenografii do przedstawień Teatru ZAR, Stany Zjednoczone 2012, fot. Magdalena Mądra