Inne

Prezentacja pracy Teatru ZAR „Teatr z ducha muzyki” w Wielkiej Brytanii

Próba śpiewu Teatru ZAR, na zdjęciu Jean F. Favreau i Jarosław Fret