Inne

Prezentacja pracy Teatru ZAR oraz wykład Jarosława Freta w Austrii

Teatr ZAR we Wiedniu, Austria 2012, fot. Magdalena Mądra