Actions

Witness

Akcja „Świadek” w wykonaniu Daisuke Yoshimoto, fot. Magdalena Mądra