Others

Modal Singing Studio session

Warsztat prowadzony przez Arama Kerovpyana „Śpiew modalny: Podróż w dźwięku”, 2012, fot. Karol Jarek