Inne

Cykl spotkań „Muzyka ducha. Tradycyjne formy polifoniczne i monodyczne w europejskiej i pozaeuropejskiej muzyce religijnej”

Natalia PolovynkaNatalia Polovynka, fot. Andriy Artym